Wettelijke bepalingen

www.bourgogne-tourisme.com

  • Organisatie : Bourgogne Franche-Comté Tourisme
  • Hoofdzetel : Dijon
  • Siret/Siren : n°820 657 971 000 17
  • Adres : BP 20623 – 21006 DIJON Cedex
  • Tél : 03 80 280 280
  • Fax : 03 80 280 300
  • Email : info@crt-bourgogne.fr

Wettelijke verantwoordelijke : Loic Niepceron, Président

Verantwoordelijke uitgever, webmaster : Sophie Ollier-Daumas

 

Ontwerp

Faire-Savoir...!

Artistiek directeur

Faire-Savoir...! (interconnexion SRIT)

Bourgogne Franceh-Comté Tourisme

 

Rédactie : Bourgogne Franche-Comté Tourisme

Foto's (niet contractueel) Alain Doire

Databank: Marie Boularess

Web Hosting : Faire-Savoir...!

Site online sinds : 23 mei 2014

De website presenteert: Informatieve inhoud, Catalogus, database, Verzamelen van persoonsgegevens via internet

Wet Informatica en Vrijheden

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ TOURISME, 5 avenue Garibaldi, BP 20623, 21006 Dijon Cedex (afgekort: de CRT) informeert u over het verzamelen van persoonsgegevens.

Het doel van deze procedure is externe informatie en communicatie en de productie van anonieme statistieken door de CRT.

Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de communicatiediensten van de CRT.

De procedure is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6-1-a van de Europese verordening van 26 april 2016.

Deze gegevens worden bewaard tot uw toestemming wordt ingetrokken en worden jaarlijks bijgewerkt.

U beschikt over een recht van toegang, rectificatie, uitwissing of bezwaar, een recht op overdracht van persoonsgegevens en het recht om uw toestemming in te trekken, dat u kunt uitoefenen bij Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, Service Contact Informatique et Libertés, 5 avenue Garibaldi, BP 20623, 21006 Dijon Cedex of per e-mail: contact-informatique-et-libertes@bfctourisme.com.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

 

Eigendom

De site en de informatie die erop is vermeld worden beschermd door de Franse wet inzake intellectuele eigendom en door internationale afspraken. Het kopiëren, publiceren of wijzigen van deze site (of elementen van de inhoud) is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever (dit geldt niet voor gebruik in familie- of vriendenkring, noch voor persoonlijk privégebruik).