Wettelijke bepalingen

www.bourgogne-tourisme.com

  • Organisatie : Bourgogne Franche-Comté Tourisme
  • Hoofdzetel : Dijon
  • Siret/Siren : n°820 657 971 000 17
  • Adres : BP 20623 – 21006 DIJON Cedex
  • Tél : 03 80 280 280
  • Fax : 03 80 280 300
  • Email : info@crt-bourgogne.fr

Wettelijke verantwoordelijke : Loic Niepceron, Président

Verantwoordelijke uitgever, webmaster : Sophie Ollier-Daumas

 

Ontwerp

Faire-Savoir...!

Artistiek directeur

Faire-Savoir...! (interconnexion SRIT)

Bourgogne Franceh-Comté Tourisme

 

Rédactie : Bourgogne Franche-Comté Tourisme

Foto's (niet contractueel) Alain Doire

Databank: Marie Boularess

Web Hosting : Faire-Savoir...!

Site online sinds : 23 mei 2014

De website presenteert: Informatieve inhoud, Catalogus, database, Verzamelen van persoonsgegevens via internet

Wet Informatica en Vrijheden

Deze website is aangemeld bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden/Privacy. U hebt het recht op inzage, wijzigen en annuleren van de gegevens die u betreffen (Wetsartikel 34 inzake "Informatica en Privacy"). Wenst u zich op dit wetsartikel te beroepen, neem dan contact op met contact-informatique-et-libertes@crt-bourgogne.fr

Eigendom

De site en de informatie die erop is vermeld worden beschermd door de Franse wet inzake intellectuele eigendom en door internationale afspraken. Het kopiëren, publiceren of wijzigen van deze site (of elementen van de inhoud) is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever (dit geldt niet voor gebruik in familie- of vriendenkring, noch voor persoonlijk privégebruik).