Beroemde Bourgondiërs

Meer dan tweeduizend jaar hebben buitengewone persoonlijkheden in Bourgogne gewoond, gewerkt en gebouwd. Waarschijnlijk kent u een groot aantal van deze beroemdheden van vroeger of van nu, maar wist u ook dat ze hier geboren waren of dat ze Bourgogne uitgekozen hadden als hun tweede vaderland?

Vorsten, militaire leiders en politieke figuren

Voordat Bourgogne een regio werd, was het een koninkrijk, vervolgens een hertogdom en daarna een provincie in het Frankrijk van vóór de revolutie. Lang daarvoor hadden Keltische edelmannen hier vestingen gebouwd om de handelswegen, de basis van hun macht, te kunnen controleren. Ontdek de vrouwen en mannen die geschiedenis hebben geschreven tot ver buiten de steeds veranderende grenzen van Bourgogne!

In dienst van de religie

Op het grondgebied van de Haeduï, de Senones en de Lingones zijn bisdommen ontstaan die bij de eerste van Gallië hoorden. In de tijd van de eerste hertogen van Bourgogne zijn in Bourgogne de twee grootste kloosterorden ontstaan, vanuit de abdijen van Cluny en Cîteaux. De geestelijke roeping van Bourgogne is tot op de huidige dag blijven bestaan, getuige de Gemeenschap van Taizé, gesticht door broeder Roger Schütz, waar elk jaar 100.000 jongeren op afkomen.

Schilders, beeldhouwers en musici

Meesterwerken getuigen van het creatieve talent van de Bourgondische kunstenaars, van de romaanse kerken tot het hof van de hertogen van Valois, en van de Renaissance en Romantiek tot aan de moderne kunst. En ook de muziek van een zekere Jean-Philippe Rameau wordt op vele plaatsen ter wereld gespeeld.

Genieën in de wetenschap en techniek

Vele Bourgondiërs hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van wetenschap en techniek, van vestingwerken, de kanalen en de thermodynamica tot aan de verovering van de ruimte. Symbolisch figuur onder hen is Nicéphore Niépce, uitvinder van de kunst die tegenwoordig door het grootste aantal mensen wordt beoefend: de fotografie.

Literaire adel

Schrijvers en schrijfsters kenmerken de geschiedenis van Bourgogne sinds de Oudheid. Maar het Bourgogne van de literatuur bestaat ook uit de kleurrijke figuren die door grote schrijvers of in volksliedjes onsterfelijk zijn gemaakt.

Grootheden in de sport en de showbusiness

Bourgogne heeft niet alleen een rijke geschiedenis maar is ook vandaag de dag een regio vol energie Al meer dan honderd jaar verschijnen Bourgondische sporters en artiesten op allerlei podiums en op de televisie.